תנאי שימוש

תנאים והגבלות
האתר www.Druziada.com, להלן Druziada.com, הוא רכושם של Romani Food Solution SRL ו-DRUZIADA KG,.

מוצרים הנמכרים באתר זה אינם למכירה חוזרת. 
השימוש באתר זה מרמז על קבלת התנאים וההגבלות שלהלן. אנו ממליצים לקרוא אותם בעיון. DRUZIADA.COM נוטלת לעצמה את הזכות לשנות הוראות אלה ללא הודעה נוספת. ניתן לגשת לגרסה העדכנית ביותר בדף זה.

DRUZIADA.COM מבטיחה למשתמש גישה מוגבלת, לעניין אישי (ביצוע הזמנות מקוונות, מידע), לאתר Druziada.com ואינה מקנה לו את הזכות להוריד או לשנות את האתר באופן חלקי או מלא, לשכפל את האתר באופן חלקי או מלא, להעתיק, למכור / למכור מחדש או לנצל את האתר בכל דרך אחרת, למטרות מסחריות או בניגוד לאינטרסים של החברה DRUZIADA.COM ללא הסכמתה מראש ובכתב.

הזכות ליצור קישור אינטרנט Druziada.com מוגבלת, אינה בלעדית וניתנת לביטול, ומוענקת כל עוד היא אינה מביאה חסרונות מכל סוג שהוא DRUZIADA.COM או למי משותפינו, רק לאחר קבלת הסכמתנו בכתב או בדואר אלקטרוני.

 1. DRUZIADA.COM זכויות יוצרים על מידע שפורסם באתר
  כל התוכן של האתר Druziada.com - תמונות, טקסטים, גרפיקה, סמלים, גרפיקה לאינטרנט, הודעות דוא"ל, סקריפטים, תוכניות ונתונים אחרים - הוא רכושה של DRUZIADA.COM וספקיה ומוגן על ידי החוק להגנה על זכויות יוצרים (Law nr. 8/1996) ודיני קניין רוחני ותעשייתי. השימוש ללא הסכמה DRUZIADA.COM של כל אחד מהאלמנטים המפורטים לעיל הוא עונש על פי החקיקה שבתוקף. מותר להשתמש באתר Druziada.com רק במסגרת המגבלות המוזכרות במסמך זה. לדיווח על הפרת זכויות יוצרים ניתן לפנות אלינו בדוא"ל Druziada.com או בטלפון 0736.390.800
 2. מוצרים ושירותים המוצעים באתר DRUZIADA.com. מדיניות תמחור
  DRUZIADA.COM שומרת לעצמה את הזכות לבחור את לקוחותיה. המוצרים הנמכרים באמצעות Druziada.com מלווים בעת האספקה בקבלה כספית, על פי החקיקה שבתוקף. המחירים מתעדכנים מדי יום, בהתאם לשער החליפין של NBR. המחירים המוצגים כוללים עלויות משלוח.

למרות מאמצינו, למספר קטן של מוצרים עשויים להיות מחירים שגויים באתר, שנקבעו בטעות על ידי יישום התוכנה שלנו. בנסיבות אלה, המחיר הסופי נחשב תמיד למחיר המקובל על ידי הלקוח במהלך דיונים עם מפעילי Druziada.com

DRUZIADA.COM אינה מציעה כל אחריות, מפורשת או משתמעת, לגבי הפעלת אתר זה, המידע, נכונות התיאורים, עדכון התכנים, המוצרים באתר וכן התאמתם למטרה מסוימת. המשתמשים מסכימים במפורש כי השימוש באתר זה ורכישת מוצרים או שירותים קשורים הוא על אחריותם בלבד. התמונות המתפרסמות באתר הן לדוגמה, והמוצרים המסופקים עשויים להיות שונים מהתמונות המוצגות בכל דרך שהיא (צבע, מראה וכו ').

 1. אמצעי תשלום זמינים
  תשלום עבור מוצרים שהוזמנו מאתר Druziada.com יכול להתבצע בדרכים הבאות:
  - במשלוח, במזומן או בכרטיס
  - באינטרנט עם הכרטיס
  - תשלום באמצעות ת.ד. מראש

 

 1. אספקת מוצרים

אספקת המוצרים תיעשה על פי מרווח הזמן שנקבע מראש ובהסכמה הדדית. דמי המשלוח הם 0 ליי לבוקרשט ואילפוב. 

 1. מבצעים ותחרויות
  DRUZIADA.COM קובע את תקנות המבצעים והתחרויות שהוא מארגן. תקנות אלה מובאות לידיעת המשתתפים הפוטנציאליים רק באמצעות אתר האינטרנט שלהם. מבצעים אלה נהנים אך ורק מהזמנות התואמות את הכללים המוצגים באתר. כמו כן, מבצעים חלים רק על הזמנות הנרשמות על ידי החברה בתוך פרק הזמן הנקוב בתקנה ובהן המבצע תקף ורק במגבלת המלאי הזמין. איננו מבטיחים את זמינות המוצר עבור המבצע ורשאים להפסיק או לבטל אותו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

 2. מדיניות החזרות ואחריות
  חברתנו אינה נושאת באחריות לתיאורי המוצרים המוצגים בחנות המקוונת. התמונות המוצגות באתר עשויות להיות שונות ממוצרים פיזיים (צבע, מראה וכו'). DRUZIADA.COM נוטלת לעצמה את הזכות לא לכבד הזמנות מסוימות אם מוצרים אלה אינם עוד חלק מההצעה הנוכחית. אם מחיר המוצר או מאפיינים מסוימים של המוצר הוזנו באופן שגוי במסד הנתונים שלנו או הוצגו באופן שגוי, והמשלוח טרם בוצע, חברתנו מקצה את הזכות לבטל את המשלוח של אותו מוצר ולהודיע ללקוח בהקדם האפשרי על השגיאה.

על פי האמנות. 10 אלן. (ג) חוזים לאספקת מוצרים המבוצעים על פי מפרטי הצרכן או מוצרים מותאמים אישית מובהקת, וכן כאלה שמטבעם אינם ניתנים להחזרה או העלולים להתקלקל או להתדרדר במהירות.

על פי האמנות. סעיף 12 לפקודת הממשלה 130/2000, מואר. א, הוראות הערבויות לא יחולו.

"אמנות. 12. - הוראות האמנות. 3-4, אבל אמנות. 7-10 ואמנות. 11 פסקה. ס"ק 1 לא יחול על חוזים הנוגעים ל: 

 1. (א) מכירת מצרכי מזון, משקאות או מוצרי בית יומיומיים המסופקים דרך קבע על ידי הסוחר לביתו, למקום מגוריו או למקום עבודתו; "

7.1 זכות הצרכן לסגת מהחוזה
היחסים המסחריים בינך לבין DRUZIADA.COM מתבצעים באמצעות אתר האינטרנט Druziada.com המבוסס על TE&CO אלה ומוסדרים בפקודת שעת חירום מס'. 34/2014 על זכויות הצרכן בחוזים שנחתמו עם אנשי מקצוע, וכן לתיקון והשלמת כמה פעולות נורמטיביות.

בהתייחס לפקודת שעת חירום מס' . 34/2014 34/2014, אנו מודיעים לך כי אספקת מוצרים המיוצרים לפי המפרטים המוצגים על ידי הצרכן או מותאמים אישית בעליל לאספקת מוצרים העלולים להתדרדר או לפוג במהירות, פטורים מזכות הביטול הקבועה באמנות. 9 15 לגבי חוזי מרחק וחוזי חוץ

 1. תגובות משתמשים על OalaCuBunatati.ro אתר אינטרנט
  משתמשים הנכנסים לאתר Druziada.com יכולים להעיר הערות על המוצרים המוצעים, אשר ניתן לפרסם באתר לאחר אישור מראש. DRUZIADA.COM שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם באתר תגובות עם תוכן בלתי חוקי, מגונה, מאיים, משמיצים, המפריע בכל דרך שהיא לפרטיותם של אנשים אחרים, מפר זכויות קניין רוחני, מכיל וירוסים, טקסטים המייצגים דואר המוני או כל צורה אחרת של דואר זבל.

DRUZIADA.COM לא תישא באחריות ולא תוכל להיות מחויבת לכל פיצוי בגין נזקים כלשהם שנגרמו על ידי הערות או תקשורת אלקטרונית כאמור, הם מוצעים תחת אותה מגבלת אחריות כמו שאר התוכן באתר, על פי התקנון. במקרה של שליחת מידע, למעט אלה הקשורים לתהליך קנייה/מכירה של מוצרים, נחשב כי המשתמש מעניק לחברה DRUZIADA.COM ושותפיה את הזכות הלא בלעדית, הבלתי מוגבלת, החופשית, הבלתי חוזרת והניתנת להעברה חוזרת להשתמש, לשכפל, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם, כמו גם את הזכות להפיץ אותו בכל מדיה בכל מקום.

המשתמש מתחייב כי יש לו את כל הזכויות על התוכן שהוא מעביר בכל אמצעי שיפורסם באתר או לא, כך שבעצם השימוש בתוכן זה הוא לא יגרום נזק לכל אדם אחר.

 1. איכות שירותי אירוח, קישורים לאתרים אחרים, שגיאות הפעלה
  האתר Druziada.com מתארח על ידי שרתים של צד שלישי. DRUZIADA.COM לא תישא באחריות לכל שגיאה שאירעה באתר ללא קשר לסיבות להתרחשותן, לרבות שינויים באתר, הגדרות או עדכונים של סקריפטים מתוזמנים. DRUZIADA.COM לא תישא באחריות לשגיאות שאירעו עקב השימוש בדפדפנים מסוימים לביקור באתר OalaCuBunatati.ro. DRUZIADA.COM אינה אחראית לתוכן, לאיכות או לאופי האתרים אליהם מגיעים באמצעות קישורים מאתר OalaCuBunatati.ro. לגבי אתרים אלה, האחריות המלאה מוטלת על בעלי האתרים המדוברים.
 2. הרשמה וביטול הרשמה לניוזלטר
  הרשמה וביטול הרשמה לניוזלטר של האתר Druziada.com ללא תשלום ומרמזת על קבלת תנאי השימוש הבאים. ההודעות הנשלחות אינן בלתי רצויות ותמיד תוכל לבטל את המנוי על-ידי ביצוע ההוראות בכותרת התחתונה של כל הודעת דואר אלקטרוני. ההודעות הנשלחות תואמות לחוק המסחר האלקטרוני בנוגע לתקשורת מסחרית כפי שנקבע בחקיקה המקומית והבינלאומית.

השימוש בניוזלטר נעשה באותם תנאים של הגבלת אחריות מבחינת התוכן כפי שמורשה השימוש באתר, בתנאים הקבועים במסמך זה, ומדיניות הפרטיות מתוארת בפירוט בסעיף הבא. DRUZIADA.COM מחזיקה בכל הזכויות על תוכן הניוזלטר הנשלח למנויים באותם תנאים כמו במידע המתפרסם באתר, בהתאם להוראות מסמך זה.

מנויי ניוזלטר רשאים Druziada.com לשלוח מחדש הודעות מסחריות אלה לאנשים אחרים, שבאחריותם, ובתנאי שלא שינו את המבנה או את התוכן של הודעות אלה. מי שקיבל הודעות מסחריות ממנויי ניוזלטר Druziada.com ייחשב כאילו נודע לו מראש על ידי המנויים על הוראות סעיף זה. בהקשר זה, DRUZIADA.COM אינה יכולה לשאת באחריות כלשהי למעשי מנוייה.

 1. אלרגנים

על פי הנחיה 2000/13/EC של הפרלמנט האירופי ושל המועצה, מוצרים טובים עשויים להכיל את האלרגנים הבאים: דגנים המכילים גלוטן (כלומר חיטה, שיפון, שעורה, שיבולת שועל, חיטה כוסמין, חיטה גבוהה או הכלאות שלהם) ומוצרים שלהם, סרטנים ומוצריהם, ביצים ומוצריהם, דגים ומוצריהם, אגוזי אדמה ומוצריהם, סויה ומוצריהם, חלב ומוצריהם (כולל לקטוז), אגוזים, כלומר שקדים (Amygdalus communis L.), אגוזי לוז (Corylus avellana), אגוזי מלך (Juglans regia), אגוזי קשיו (Anacardium occidentale), אגוזי פקאן (Carya illinoiesis (Wangenh.) ק. קוך), אגוזי ברזיל (Bertholletia excelsa), פיסטוקים (Pistacia vera), אגוזי מקדמיה ואגוזי קווינסלנד (Macadamia ternifolia) ומוצריהם, סלרי ומוצריו, חרדל ומוצריו, שומשום ומוצריו, גופרית דו-חמצנית וסולפיטים בריכוזים העולים על 10 מ"ג/ק"ג או 10 מ"ג/ליטר, תורמוסים ומוצריהם. למידע מלא אנא צרו עמנו קשר בכתובת info@druziada.com

 1. הוראות סופיות
  כל בעיה אחרת הנגרמת על ידי המוצרים והשירותים המוצגים ב- Druziada.com ואשר אינה מטופלת כבר על ידי מאמר כלשהו במסמך זה, תיושב באופן ידידותי, תוך 30 ימי עבודה מיום ההודעה בכתב על הבעיות על ידי המשתמש. אם הסכסוך לא יושב באופן ידידותי, הסמכות נתונה בידי בתי המשפט הרומנים או גוף חלופי ליישוב סכסוכים, המוסכם על שני הצדדים. בהסכמתו לתנאי שימוש אלה באתר Druziada.com, הלקוח נוטל על עצמו באופן מלא את התוצאות הנובעות מהשימוש באתר בתנאים אלה.

 

הזמנות נרשמות באופן מקוון באתר האינטרנט שלנו. בחר את הכלים והכמויות הרצויים, הוסף לעגלת הקניות , בחר את המשקל הרצוי ופעל לפי השלבים להשלמת ההזמנה. לאחר אישור ההזמנה שלך, תקבל דוא"ל אישור אוטומטי עם פרטי ההזמנה שלך.

הזמנות מתבצעות לא יאוחר מיום לפני המסירה. מנות מסוימות דורשות טכניקות הכנה מיוחדות ושיטות, מסיבה זו הזמנות מסוימות עשויות להיות מוכנות מהר יותר מאחרות.

אתה יכול גם לבחור את תאריך ושעת האספקה בקופה.

להזמנות בכמויות גדולות יותר (אירועים מיוחדים, קייטרינג), אנא צרו איתנו קשר או ציינו זאת בסוף ההזמנה. אנו ניצור איתך קשר באופן מיידי כדי לדון בכל הפרטים (מחיר מבצע, משלוח, התאמה אישית וכו ').

ניתן לבצע הזמנות גם בטלפון.

אמצעי תשלום מקובלים:

- במשלוח, במזומן או בכרטיס

- OP, מראש

- באינטרנט, ישירות באתר האינטרנט שלנו

תנאי אספקה:

המוצרים מועברים במיכלים חד פעמיים (מכולות עם מכסים אטומים, מגשי אלומיניום או תבשילי קדרה) כדי להבטיח את תנאי ההיגיינה וההובלה הטובים ביותר.

 

אזורי משלוח:

אנו מספקים את המנות שלנו בבוקרשט, Ilfov ו Ploiesti. המשלוח הוא בחינם. 

לוח זמנים לאספקה:


משלוחים מתבצעים בימים שני עד ראשון, כולל בין השעות 08:00 - 22:00.

מרווח הזמן המדויק שבו מתבצעת המסירה נקבע על ידך. בעת ביצוע ההזמנה בין מרווחי הזמן הזמינים למסירה בתאריך שבחרת.

בדרך כלל, הזמנות מועברות למחרת לאחר אישורן. אבל יש יוצאים מן הכלל. עבור הזמנות שהושקו עד השעה 11:30, משלוח באותו יום לאחר השעה 17:00 אפשרי, במסגרת מגבלות יכולת העיבוד והמשלוח.

הזמנות המתקבלות לאחר השעה 20:00 יכולות להישלח החל מהיום שלמחרת.

כי האוכל שהוזמן מבושל במיוחד בשבילך. מובן שחייבת להיות מסגרת זמן נדרשת לתפעול המטבח ולמשלוחו. מרווח זה הוא מינימום 6 שעות.