Comunitatea Druză din Israel - partea I

העדה הדרוזית בישראל - חלק א'

הדת הדרוזית הסתעפה מדת האסלאם ונחשבת כיום לדת נפרדת מהאסלאם. הדת התפתחה במאות העשירית והאחת עשרה במצרים, עם היבטים של פילוסופיה הינדית ויוונית משולבים בעקרונות האסלאם.

המרת דת אסורה בדת הדרוזית משום שהם מאמינים שבדור הראשון לאחר כינון הדת הדרוזית הייתה אז הזדמנות להצטרף לדת, וכל מי שחי היום מתגלגל מאותו דור. בדומה לאמונות אברהמיות, הדת הדרוזית היא מונותיאיסטית ומכירה נביאים רבים, ביניהם ישו, יוחנן המטביל, מוחמד, ח'דר ומשה. נביאם המכובד ביותר בדתם הוא יתרו, חותנו של משה.

איגרות החוכמה הן הטקסט הבסיסי של הדת הדרוזית. האמונה הדרוזית משלבת אלמנטים של איסמעיליזם אסלאמי, גנוסטיקה, נאופלטוניזם, פיתגוראניזם, נצרות, הינדואיזם ופילוסופיות ואמונות אחרות, ויוצרת למעשה תיאולוגיה מובחנת וסודית הידועה רק כדי לפרש כתבי דת אזוטריים ולהדגיש את תפקידם של השכל והאמת.

בתוך העדה הדרוזית קיימות שתי תת-קבוצות שונות. יש אל-ג'וחל, או בור, ואל-אוקאל, אנין טעם. קבוצת אל-ג'והל אינה מורשית לצפות בכתבי קודש ואינה משתתפת במפגשים דתיים. כ-80% מהדרוזים משתייכים לקטגוריה זו של "בורים". אל-עוקאל חייב להקפיד על כללים סגפניים, כולל שמירה על קוד לבוש. 5% מקבוצת בעלי הידע הם המקום שממנו מגיעים המנהיגים הרוחניים של הדת. אשר לכללים החשובים שעל הדרוזים לציית להם, אסור להם לשתות אלכוהול, לאכול חזיר או לעשן טבק, בדומה לחוקי הכשרות באסלאם. פוליגמיה אסורה, וגברים ונשים נחשבים שווים. רבים מהרוסים החיים בישראל משתתפים באופן מלא בחברה הישראלית ורבים מהם משרתים בצה"ל.

הדרוזים סוגדים לחותנו של משה, יתרו, או רעואל, רועה צאן וכהן ממדין. בספר שמות, חותנו של משה נקרא בתחילה "רעואל" (שמות ב' 18), אך לאחר מכן כ"יתרו" (שמות ג' 1). על פי הסיפור המקראי, יתרו הצטרף וסייע לבני ישראל במדבר במהלך יציאת מצרים, קיבל את המונותיאיזם, אך בסופו של דבר הצטרף לבני עמו. קבר יתרו ליד טבריה הוא האתר הדתי החשוב ביותר לעדה הדרוזית והם מתכנסים בו מדי חודש אפריל.

אמין טריף היה הקאדי, או המנהיג הרוחני, של הדרוזים בפלסטין הכפויה משנת 1928 ולאחר מכן בישראל עד מותו בשנת 1993. הוא זכה להערכה רבה ולהערכה רבה בקרב רבים בקהילה כסמכות הרוחנית העליונה בעולם הדרוזי.

בינואר 2004, המנהיג הרוחני הנוכחי, שייח' מוואפק טריף, דחק בכל הלא-יהודים בישראל לשמור על שבע מצוות בני נח כפי שנקבעו בתנ"ך וכפי שנקבעו במסורת היהודית. גם ראש העיר הגלילית שפרעם-עמר חתם על המסמך. ההצהרה כוללת התחייבות לבצע "... עולם אנושי יותר, המבוסס על שבע הדיברות של בני נח והערכים שהן מייצגות, שהבורא מצווה על האנושות כולה באמצעות משה בהר סיני".

חזרה לבלוג

כתוב תגובה