בלוג

Comunitatea Druză din Israel - partea I

העדה הדרוזית בישראל - חלק א'

The Druziada

הדת הדרוזית הסתעפה מדת האסלאם ונחשבת כיום לדתה נפרדת מהאסלאם. הדת נוצרה במאות העשירית והאחת עשרה במצרים, עם היבטים של פילוסופיה הינדית ויוונית משולבים בעקרונות האסלאם.

העדה הדרוזית בישראל - חלק א'

The Druziada

הדת הדרוזית הסתעפה מדת האסלאם ונחשבת כיום לדתה נפרדת מהאסלאם. הדת נוצרה במאות העשירית והאחת עשרה במצרים, עם היבטים של פילוסופיה הינדית ויוונית משולבים בעקרונות האסלאם.

Despre Druzi și comunitatea Druză - Intro - Druziada

אודות העדה הדרוזית והדרוזית - מבוא

The Druziada

העם הדרוזי מגיע מדת חדשה וקטנה יחסית שנוסדה לפני קצת יותר מ-1000 שנה במצרים. למידע נוסף על הסיפור המעניין שלהם.

אודות העדה הדרוזית והדרוזית - מבוא

The Druziada

העם הדרוזי מגיע מדת חדשה וקטנה יחסית שנוסדה לפני קצת יותר מ-1000 שנה במצרים. למידע נוסף על הסיפור המעניין שלהם.